Veiligheidsberaad

VeiligheidsberaadWerkt samen met de brandweer, de GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio), de politie en de gemeenten om te komen tot een slagvaardige organisatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing. 

 

Functie

Projectcoördinator project voorbereidingsfase aanbesteding NMS [Nationaal Meldkamer Systeem].

NMS was een samenwerkingsproject van Brandweer Nederland, Nationale Politie, Ambulancezorg Nederland en de Koninklijke Marechaussee. Opdrachtgever was het Veiligheidsberaad, ondergebracht bij het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), de bestuurlijke koepel van de veiligheidsregio’s.

Werkzaamheden

✔ Financiële administratie en  bewaking projectbudget

✔ Organiseren bijeenkomsten

✔ Verzorgen contractadministratie

✔ Opzetten projectarchief

✔ Aanspreekpunt voor verschillende stakeholders

✔ Voortgangsrapportages e.d.

 

Han Arends, Projectleider NMS over Mirjam Ouwehand:

“De projectorganisatie bestond uit een team van 7 projectmedewerkers, een aantal werkgroepen en expertteams. Mirjam was letterlijk spin in het web. De werkzaamheden varieerden van het organiseren, voorbereiden en vastleggen van project- en werkgroep vergaderingen tot het (mede) organiseren van een marktconsultatie. Tijdens het project waren meer dan 100 mensen vanuit de korpsen, meldkamers, veiligheidsregio’s, ambulancediensten en vanuit adviesbureaus betrokken.

Het projectsecretariaat had een belangrijke rol om alles in goede banen te leiden, te zorgen dat informatie toegankelijk was en als visitekaartje van het project te fungeren.

De kwaliteiten van Mirjam Ouwehand hierbij waren: betrouwbaar, samenbindend, doortastend en vriendelijk.

Vanwege haar ervaring in het werkveld van Openbare Orde en Veiligheid kon zij ook inhoudelijk een goede bijdrage leveren in de discussies.

Van harte aanbevolen!”