Omgevingsdienst De Vallei

OddVOmgevingsdienst De Vallei (OddV) werkt voor en samen met de gemeenten in de Gelderse Vallei  en de provincie aan een goede en veilige leefomgeving. Zij doet dit door op een adequate wijze omgevingsvergunningen af te geven, toezicht te houden op de naleving ervan en door klachten van burgers af te handelen. 

 

Werkzaamheden: Analyse website

Met de bevindingen vanuit deze analyse is het voor Omgevingsdienst de Vallei mogelijk geworden om de website verder te professionaliseren op de volgende onderdelen:

✔ Doorvoeren van een eenduidige huisstijl

✔ Werking en verwijzing van diverse url’s

✔ Tekstueel

✔ Vereenvoudigen van de keuzemogelijkheden voor de bezoeker, door een logische pagina opbouw en vindbaarheid van relevante informatie

✔ Tips t.b.v. inzet Social Media en linkbuilding

Omgevingsdienst De Vallei heeft inmiddels diverse adviezen overgenomen en wijzigingen op de website doorgevoerd.