Marktonderzoek

ROOD MarCom | Marktonderzoek

U wilt nieuwe producten of diensten op de markt zetten, of wilt u graag weten hoe uw doelgroep uw organisatie, producten of diensten ervaart?

Meten = weten
Een marktonderzoek is de eerste en belangrijke stap die voorafgaat aan elke beslissing van een bedrijf. Het helpt u om in kaart te brengen wat uw klanten belangrijk vinden. De uitkomsten stellen u vervolgens in staat om uw strategie te bepalen, zaken bij te schaven en daar waar nodig aan te passen.

Werkwijze marktonderzoek
ROOD Organisatie Advies verzamelt informatie over uw (mogelijke) markten of klanten en analyseert deze informatie. Om te komen tot objectieve en betrouwbare resultaten volgt Rood Organisatie Advies, samen met u, een stappenplan:

• Het formuleren van een onderzoeksvraag, voorzien van onderliggende vragen
• Bepalen van de onderzoekspopulatie
• Uitvoeren van het onderzoek, waarbij gekeken wordt naar de gedragingen, de houding en de motivaties van de geselecteerde doelgroep
• Beoordelen kwaliteit van de verkregen informatie
• Onderzoeksrapport voorzien van de onderzoeksresultaten en een advies

Het rapport met aanbevelingen vormt voor u de basis om een marketingstrategie te definiëren en te evalueren.