Marketingplan

ROOD MarCom | Een goed marketingplan geeft inzicht

Marketing is onmisbaar voor organisaties die willen overleven.

Het is van belang uw markt te volgen en adequaat te kunnen reageren op ontwikkelingen om zo de gestelde organisatiedoelstellingen te kunnen bereiken en te houden.

Hoe staat het met uw producten en diensten? Richt u zich nog wel op de juiste doelgroepen? En hoe zien uw doelgroepen er precies uit? Wat zijn de sterke punten van uw organisatie, producten / diensten, zowel intern als extern en hoe verhouden deze zich ten opzichte van uw concurrentie?

Begin met een Marketingplan en krijg schematisch inzicht. Een marketingplan geeft schematisch inzicht en helpt u bij het maken van strategische keuzes voor uw organisatie.

ROOD Organisatie Advies volgt de volgende stappen voor het maken van een marketingplan toegespitst op uw organisatie:

• Vaststellen van de uitgangspositie
• Uitvoeren van een situatieanalyse
• Uitvoeren van een SWOT-analyse
• Een confrontatiematrix
• Bepalen van strategische opties en het maken van keuzen
• Het segmenteren van de markt en het bepalen van de targets
• Bepalen van de positionering van het product of de dienst
• Bepalen van de marketingdoelstellingen
• Ontwikkelen van de marketingstrategie
• Het invullen van de marketinginstrumenten (de P’s)
• Het maken van een activiteitenplan
• Feedback en evaluatie (leidt tot input onder punt 2 van het marketingplan)

Op basis van de in het marketingplan beschreven doelstellingen kan het communicatieplan opgesteld worden.