De Alliantie Ontwikkeling

De Alliantie OntwikkelingIs een zelfstandig onderdeel van woningcorporatie de Alliantie. Jaarlijks realiseert de projectontwikkelaar zo’n 1.500 nieuwbouwwoningen in de regio’s Amsterdam, Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Eemvallei.

 

Werkzaamheden: PR & communicatieactiviteiten projecten

✔ Verzorgen van advertentiemateriaal tbv vakbladen

✔ Aansturen van evenementenorganisatiebureaus en reclamebureaus

✔ Omgevingscommunicatie: Op projectmatige insteek communicatieadvies aangaande bouwborden, uitvoering en plaatsing

✔ Bedenken van acties en invulling geven aan evenementen: start bouw | acties voor omwonenden en bewoners van nieuwbouwprojecten

✔ Het verzorgen van nieuwsbrieven (intern/extern)