Communicatieplan

ROOD MarCom | Communicatieplan

Nadat u een marketingplan heeft uitgewerkt, waarin u de doelstellingen en de te nemen stappen heeft verwoord, volgt de uitwerking van het communicatieplan.

In het communicatieplan staat hoe de gestelde doelen gerealiseerd worden, hoe de boodschap gecommuniceerd wordt en hoeveel geld daarvoor beschikbaar is.

ROOD Organisatie Advies volgt de volgende stappen voor het maken van een communicatieplan toegespitst op uw organisatie:

• Communicatiedoelgroep
• Communicatiedoelstellingen
• Communicatiestrategie
• Communicatieboodschap en –middelen
• Planning
• Organisatie
• Financiën
• Monitoren
• Evaluatie

Het Communicatieplan ligt ten grondslag aan de daadwerkelijke uitvoering van de communicatie. Door het monitoren van de gestelde doelstellingen wordt gemeten of deze het gewenste effect hebben en het geeft u de mogelijkheid tussentijds bij te sturen en vervolgactiviteiten te bepalen.